Cho thuê văn phòng tại Huyện Gia Lâm

TECHNO PARK TOWER CHO THUÊ VĂN PHÒNG THÔNG MINH ĐẠT TOP 10 THẾ GIỚI

TECHNO PARK TOWER CHO THUÊ VĂN PHÒNG THÔNG MINH ĐẠT TOP 10 THẾ GIỚI

300000

m2

Huyện Gia Lâm, Hà Nội